ROA Management Consulting

Koncept Lean Fab vychází ze zkušeností v mezinárodních projektech za posledních 30 let, primárně orientovaných na témata Lean, 6 Sigma, restrukturalizace, snížení nákladů a implementace SCM.

Na základě těchto zkušeností byl navržen a postaven obsah pro Lean školení a 6 Sigma filozofie, představení LEAN, 6 Sigma a DMAIC metod a nástrojů, jakými jsou 5S, SMED, VSM (Value Stream Mapping), ale i filozofie KAIZEN, strategický koncept Průmysl 4.0 a mnoho dalších.

9849301ef8d0c10f5c2a64f574f46a9f
Vyzkoušejte naší aplikaci

Oblíbená Lean školení

Štíhlá výroba
Štíhlá výroba je manažerská filozofie a zároveň soubor výrobních praktik, které uvažují o jakémkoliv použití…
SMED
Jedním z cílů LEAN filozofie je maximálně se přiblížit „one piece flow“ – toku jediného kusu.
Push vs Pull
Implementace LEAN filozofie v sobě nese zásadní posun myšlení: od masové výroby řízené velikými dávkami.
VSM
VSM je nejrozsáhlejší školení z nabídky ROI a představuje simulaci výrobního procesu – kompletní montáže modelu…
Kaizen workshop
Pokud si nejste jisti, zda je ve Vaší organizaci Kaizen dostatečně implementován, můžete si odpovědět…
Standardy
Už se vám někdy stalo, že jste zavedli dobrou myšlenku, úspěšně jste ji používali a po krátkém čase bylo všechno jako dřív?

Unable to load Tweets

Follow
Přes 0
úspěšně vyškolených
Více než 0
školení
Více než 0 +
vyškolených zákazníků
Přes 0 +
vyškolených krajin

Koncept Lean Fab

Koncept Lean Fab vychází ze zkušeností v mezinárodních projektech za posledních 30 let, primárně orientovaných na témata štíhlá výroba, štíhlý vývoj, restrukturalizace, snížení nákladů a implementace SCM.

Na základě těchto zkušeností byl navržen a postaven obsah školení se zaměřením na pochopení LEAN filozofie, představení LEAN metod a nástrojů, jakými jsou 5S, SMED, VSM (Value Stream Mapping), ale i filozofie KAIZEN, strategický koncept Průmysl 4.0 a mnoho dalších.

Ve školícím centru poblíž Prahy o rozloze 500m2 nabízíme jak školení standardní, tak i ta specificky přizpůsobená požadavkům konkrétního zákazníka. Velice rádi Vám nabídneme školení, které obsahem a délkou trvání přesně odpovídá Vašim potřebám.

Nedílnou součástí každého našeho školení je praktická simulace, během níž si účastníci kurzu vyzkouší na vlastní kůži nově nabyté znalosti různých metod a technik. V Lean FAB simulujeme procesy ve čtyřech úrovních abstrakce. Od nejjednodušší „5S simulace“ až po nejsložitější „montáž nákladních automobilů“. Tento přístup, který používá různé úrovně abstrakce, umožňuje účastníkům si uvědomit funkce jednotlivých Lean nástrojů, a tedy použití VSM, Shopfloor managementu nebo 5S se neprovádí v jednom vykonstruovaném příkladu, ale v různých vzájemně odlišných procesech. To podporuje upevnění jistoty účastníků při používání daného nástroje.

Typické školení obsahuje 40 – 80 % praktické simulace.  Již Jan Amos Komenský prosazoval filozofii „Škola hrou“, která maximalizuje efektivitu zapamatování si nových informací. Je třeba prokázáno, že pokud aktivně simulujeme nějakou činnost, tak si zapamatujeme až 90 % z toho, co během této doby říkáme a děláme. Tuto skutečnost dokládá i tzv. Pyramida učení.

Zásadní výhodou těchto simulací je, že umožňují účastníkům intenzivní prožití Lean procesů a to bez rušivých vlivů denního operativního byznysu. Vzhledem k tomu, že simulace pouze zjednodušeně reprezentuje výrobní procesy, chyby mají jen malý dopad. To znamená, že účastníkům je umožněno nejenom zkoušet jak by to mělo být, ale také co se stane, pokud je vytvořena nějaká chyba.

Naše simulace jsou obohaceny pomocí 3D technologií. Účastníci pochopí, že zvýšení efektivity, resp. úspory, v rozsahu 30 – 80 % nejsou pouhou teorií, ale lze jich reálně dosáhnout. Celý proces výuky je podpořen 3D technologiemi, a to nejen při tvorbě LCA (Low Cost Automation), ale i při tvorbě výukových předmětů a nástrojů.

Všechna školení konfrontují push/pull a ERP. Rozdíl se pro každého účastníka stává očividným, přičemž jsou zdůrazněny výhody a nevýhody obou systémů. Konfrontací ERP systémů ukazujeme, jakým způsobem, resp. kudy se dostane do výroby muda. Od tvorby technologických postupů až po definici výrobních dávek.

Sandbox. Účastníci školení posledních dvou let si natolik oblíbili prostředí, resp. metodiku, že se vracejí do Lean FAB se svými konkrétními problémy. My následně vytváříme simulace na míru jejich požadavků.

Ukázky ze školení