Školení – Lean Office

V prvním kroku školení Lean Office se zabýváme, zcela ve smyslu 5S, systematickým a standardizovaným uspořádáním pracoviště. Zaměstnanec se přitom aktivně podílí na své budoucí sebeorganizaci a učí se zábavnou formou ji samostatně převádět do svého pracovního života a neustále zlepšovat v duchu principu KAIZEN. Stavějíce na zkušenostech z první části školení, budete poznávat metody, nástroje a principy pro optimalizaci administrativních procesů a vybudujete si lepší cit pro odhalení plýtvání při práci v kanceláři.

Cíl a obsah školení Lean Office:

 • Zavést čistotu a pořádek v pracovním prostředí
 • Pomocí standardů zajistit trvalost
 • Senzibilizace 7 druhů plýtvání v kanceláři
 • Rozpoznat plýtvání v rámci jednoho „Waste-Walk“
 • Základní strategie při zlepšování procesů
 • Základní principy metody 5S s praktickým cvičením
 • Systematická evidence pracovních postupů, optimalizace prostřednictvím eliminace plýtvání a vypracování nového standardu, který už nebude obsahovat plýtvání.
 • Analýza skutečné stavu a systematický vývoj optimalizovaného požadovaného stavu
 • Analýza a optimalizace vícestupňových pracovních procesů
 • Propojení teoretických znalostí o metodě s praktickými cvičeními
 • Mapování procesu: Systematický popis pracovního procesu. Identifikovat tvorbu hodnot a plýtvání a časově je vyhodnotit.
 • Design hodnotového toku: Znázornění celého procesu v jeho pracovních krocích včetně všech zúčastněných osob. Znázornění stavu zásob, dob zpracování a oblastí činnosti.
 • Vyrovnání a sjednocení za účelem vytvoření toku pracovních činností (workflow).

Použité nástroje a metody školení Lean Office:

 • 5S
 • Rozpoznání plýtvání
 • Špagetový diagram
 • Papírový kaizen
 • Swim lane mapping
 • Top management – 8/10
 • Vedoucí pracovník – 8/10
 • Mistr – 2/10
 • Operátor/Pracovník – 2/10
 • 5S
 • Standardizované pracoviště