Školení – VSM

VSM je nejrozsáhlejší školení z nabídky ROI a představuje simulaci výrobního procesu – kompletní montáže modelu nákladního vozu. Školení je postavené hlavně na aplikaci metody Value Stream Mapping.

Value Stream Mapping (VSM) je jedna z nejdůležitějších metod procesního kaizenu a LEAN filozofie. VSM se používá na analýzu a návrh materiálového a informačního toku. Metoda je vhodná téměř pro jakýkoliv tok hodnot a dá se aplikovat ve výrobě, logistice, SCM, administrativě apod.

Hlavní důraz při návrhu budoucího toku hodnot se klade na zkrácení průběžné doby, snížení zásob v procesu, kontinuální tok materiálu a řídí se následujícími principy:

 • Vyráběj v zákaznickém taktu
 • Vytvoř kontinuální tok kdekoliv je to možné
 • Navrhni supermarket mezi takovými procesy, které se svým cyklem zásadně odlišují
 • Plánuj jediný proces v hodnotovém toku
 • Vyrovnej produkovaný mix
 • Vyrovnej produkované množství
 • Vytvoř schopnost vyrábět každý výrobek každý den
VSM

Cíl a obsah školení VSM:

 • Seznámení se s metodou VSM
 • Simulace výroby LKW na 6 stanovištích
 • Stanovení průběžné doby a taktu
 • Zaznamenání současného toku hodnot
 • Návrh a implementace budoucího toku hodnot v zákaznickém taktu

Použité nástroje a metody školení VSM:

 • Top management – 7/10
 • Vedoucí pracovník – 10/10
 • Mistr – 5/10
 • Operátor/Pracovník – 2/10
 • 5S
 • Standardizované pracoviště
 • Kanban