Školení Shop floor management – logistika

Shop floor management se obvykle vnímá jako okamžitý a systematický řídící rámec pro zabezpečení procesů kontroly výroby a logistiky. Shop floor management aktivně využívá vizualizace oblastí činností a vede k neustálému zlepšování procesů a k řešení problémů procesů směrem k definovaným cílům. To podporuje realizaci udržitelného úspěchu skrze kontinuální zlepšování.
Interní logistika je jedna z nejdůležitějších funkcí v podniku, specificky ve velikých výrobních firmách. Logistika zajišťuje, připravuje, plánuje a dodává materiál, polotovary a finální produkty. Je nepostradatelnou součástí celkového zásobovacího řetězce.

Při implementaci štíhlé výroby nelze opomenout implikace v logistice, která může zásadním způsobem podpořit plynulost toku materiálu výrobou a zvýšit kvalitu dodávky jak interním, tak externím zákazníkům. A stejně jako ve výrobě, i v logistice je potřeba etablovat platformu pro kontinuální zlepšování, tedy zavést Shop floor management.

Školení Shop floor management – záběr interní logistika zahrnuje následující oblasti:

 • Úvod do Lean filozofie
 • Přidávání hodnoty a plýtvání v kontextu logistiky
 • Přehled vybraných Kaizen metod aplikovatelných v logistice
 • Úvod do shop floor managementu
 • Základní elementy shop floor managementu (cíle, standardy, vizualizace, komunikace, kvalifikace)
 • Implementace shop floor managementu
 • Lean warehouse – simulační hra

 

Cíl a obsah školení Shopfloor Management – záběr interní logistika:

 • Pochopení Lean principů v logistice
 • Představení vhodných metod pro analýzu / zlepšování logistických procesů
 • Pochopení principů PDCA a shop floor managementu jako vhodné platformy pro kontinuální zlepšování
 • Pilotní vizualizace
 • Prožití PDCA cyklů a realizace nápravných opatření s pomocí shop floor managementu v simulační hře

 

Použité nástroje a metody školení Shop floor management – záběr interní logistika:

 • Top management – 2/10
 • Vedoucí pracovník – 9/10
 • Mistr – 9/10
 • Operátor – 9/10
 • Základní znalost Lean principů