Školení – Push/Pull

Implementace LEAN filozofie v sobě nese zásadní posun myšlení: od masové výroby řízené velikými dávkami, bezpečnostními zásobami a podle ERP na základě predikce (push) k výrobě řízené zákaznickou spotřebou (pull) – směřující ideálně k „one piece flow“.

Při hledání možností řízení materiálového toku, které by s ohledem na čas a množství dodávky pokud možno nejlépe odpovídalo potřebám zákazníků (dodávky Just In Time – JIT) a současně předcházelo nadprodukci, byl již v 50. letech vyvinut princip řízení pomocí karet – kanban.

Různé formy kanbanů se používají na řízení výroby/dodávek a fyzickou kontrolu maxima skladových zásob a signalizují, ve kterém momentě má předchozí proces začít vyrábět/dodávat následujícímu procesu přednastavené minimální množství. To zajišťuje, že se v procesu nevytváří zásoby a dodávka probíhá v čase, kdy je to potřebné.

Přínosem zavedení „pull“ řízení anebo kanbanu je primárně eliminování tvorby nadprodukce, která je hlavním důvodem pro ostatní druhy plýtvání, jakými jsou zásoby, transport, pohyby, čekání a defekty.

Cíl a obsah školení Push/Pull:

 • Rozpoznání „push“ řídících principů
 • Rozpoznání 7 druhů plýtvání
 • Seznámení se s „pull“ řídícími principy
 • Simulace výrobního procesu a přechod od „push“ k „pull“ principu řízení ve 4 kolech
 • Implementace supermarketu a kanban
 • Implementace nepřetržitého toku materiálu
 • Formuláře a šablony pro implementaci kanban

Použité nástroje a metody školení Push/Pull:

 • Top management – 5/10
 • Vedoucí pracovník – 10/10
 • Mistr – 10/10
 • Operátor/Pracovník – 6/10
 • Základní znalost Lean principů
 • 5S