Školení – Úvod do Quality Management

Procesy řízení kvality zahrnují veškeré aktivity v rámci organizace, které určují politiku kvality, její cíle a zodpovědnosti a tím zabezpečují dosažení úspěšného výsledku, který naplňuje očekávání interního anebo externího zákazníka. Zároveň zajišťují, aby organizace, produkt anebo služba byly konzistentní. Řízení kvality se nezaobírá jen kvalitou výrobku anebo služby, ale také způsoby, jak toho dosáhnout.

Školení Úvod do Quality Management se dotýká základů řízení kvality, představuje základní nástroje kvality, věnuje se tematice PDCA a plánování kvality.

Standardizované pracoviště patří mezi silné nástroje LEAN filozofie. Dobře popsaný a dokumentovaný současný stav pracoviště a pracovního postupu je základem pro kontinuální zlepšování – kaizen. Tím, že současný stav analyzujeme, zlepšíme a zdokumentujeme, vytvoříme nový standard, který se stává podkladem pro další kaizen. Tento proces nikdy nekončí.

Cíl a obsah školení Úvod do Quality Management:

 • Seznámení se s hlavními komponenty řízení kvality (Plánování kvality, Zajištění kvality, Kontrola kvality, Zlepšování kvality)
 • Představení 7 základních nástrojů řízení kvality
 • Přiblížení PDCA přístupu
 • Představení FMEA
 • Představení Kontrolního plánu
 • Cvičení zahrnující přípravu Pareto diagramu, provedení základní analýzy kořenové příčiny metodou 5xProč, draft FMEA a kontrolního plánu

Použité nástroje a metody školení Úvod do Quality Management:

 • 7 základních nástrojů řízení kvality: Ishikawa diagram, Check sheet, Control chart, Histogram, Pareto chart, Scatter diagram, Flow / Run charts
 • 5 x Proč
 • PDCA
 • Poka-yoke
 • FMEA
 • Kontrolní plán
 • Top management – 10/10
 • Vedoucí pracovník – 10/10
 • Mistr – 5/10
 • Operátor/Pracovník – 2/10
 • Základní znalost Lean principů
 • 5S