Školení – SMED

Jedním z cílů LEAN filozofie je maximálně se přiblížit „one piece flow“ – toku jediného kusu. Proto, aby bylo možné dosáhnout toku jediného kusu, je potřeba eliminovat veškeré plýtvání při přestavbě výrobní technologie a umožnit tak přestavování v minimálním čase. SMED (Single Minute Exchange of Die) je jednou z metod LEAN filozofie, která se zaměřuje na optimalizaci přestavby.

SMED

K dosažení optimalizované přestavby definuje 8 kroků, ve kterých se vykoná:

 • Analýza přestavby
 • Klasifikace činností
 • Odstranění plýtvání
 • Přesunutí činností do externí přestavby
 • Zkrácení vnitřní přestavby
 • Zkrácení externí přestavby
 • Standardy a trénink
 • Kaizen – kontinuální zlepšování

Cíl a obsah školení SMED:

 • Seznámení se s metodou SMED
 • Představení různých forem implementačních postupů
 • Simulace přestavby
 • Použití SMED
 • Aplikace LEAN metod (bodového kaizenu) při přestavbě
 • Návrh a implementace řešení s cílem přestavby v čase 1 minuty

Použité nástroje a metody školení SMED:

 • Top management – 2/10
 • Vedoucí pracovník – 7/10
 • Mistr – 10/10
 • Operátor/Pracovník – 10/10
 • Základní znalost Lean principů
 • 5S
 • standardizované pracoviště