CERTIFIKAČNÍ PROGRAM ROI – MANAGER DIGITALIZACE

Strategie a technologie pro digitální transformaci

Cíl kurzu:

 • Šestidenní kurz včetně individuálního vzdělávacího projektu se závěrečnou zkouškou slouží k tomu, abyste se stali certifikovanými „manažery digitalizace“, kurz vás optimálně kvalifikuje k vytvoření digitálního plánu pro vaši společnost a k podpoře digitální transformace.
 • Hlavními tématy jsou realizace potenciálu snižování nákladů v továrně a rozvoj prodejního potenciálu prostřednictvím rozvoje digitálních obchodních modelů.
 • Po získání kvalifikace budete moci implementovat projekty pro digitálně propojené procesy.
 • Rozumíte zacházení s daty, technologiemi a platformami digitálního průmyslu a jak jsou účelně využívány.
 • S cílem zvýšit efektivitu v továrně můžete pomocí digitálních dvojčat (Digital Twin) vyvinout svůj strojový park ve smyslu prediktivních učících se systémů. Při vývoji nových digitálních služeb můžete vyhodnotit příležitosti a rizika z hlediska nákladové efektivity a výhod pro zákazníka a aktivně pomoci při implementaci.
 • Nové technologie jako hnací síly průmyslu 4.0Oblasti použití pro průmysl 4.0
 • Vypracování plánu pro digitální transformaci
 • Procesy, IT, organizace a kultura jako pole činnosti
 • Agilní vedení a způsoby práce v digitální transformaci
 • Data, technologie a platformy pro digitalizaci
 • Použití inteligentní a prediktivní údržby v továrně
 • Přínos digitálních dvojčat (Digital Twin) v podniku
 • Vývoj digitálních obchodních modelů
 • Velký praktický význam prostřednictvím cvičení a simulací v továrně LEAN FAB
 • Metodika, vedení a digitální gramotnost pro digitální transformaci
 • Individuální vzdělávací projekt ve společnosti s vybraným tématem digitalizace
 • Získáte certifikát společnosti ROI-MANAŽER DIGITALIZACE

3 dny

 • Praktické znalosti „Průmyslu 4.0“ – základy a oblasti použití
 • Digitální plán ve firmě – realizace a opatření k transformaci
 • Role „Leadera“ v digitální změně

3 dny

 • Analytika pro zasíťovanou továrnu – záznam, analýza a využití dat
 • Průmyslový internet věcí – výběr digitální platformy a cílené nasazení
 • Inovace obchodního modelu – vývoj produktů a služeb v zasíťované továrně

10 dnů

 • Individuální projekt ve vaší firmě + závěrečná zkouška
 • Praktická aplikace vybraného tématu digitalizace