Školení – 5S

Metoda 5S je jedním ze základních školení LEAN filozofie a patří mezi metody bodového Kaizenu. Je to školení organizace pracoviště vedoucí k eliminaci plýtvání, zvýšení produktivity a bezpečnosti na pracovišti. Je to typicky první školení, které se v rámci zavádění LEAN filozofie implementuje. Školení 5S uvádí základní nástroje pro zavedení veškerých dalších změn a LEAN školení.

Cíl a obsah školení 5S:

  • Seznámení se s metodou 5S – základním prvkem LEAN filozofie
  • Návrh realizace 5S projektu
  • Praktická zkušenost v rámci školení 5S „Uspořádání pracoviště“
  • Simulace zavedení 5S ve výrobním procesu
  • Formuláře pro 5S

Použité nástroje a metody školení 5S:

  • Top management – 2/10
  • Vedoucí pracovník – 6/10
  • Mistr – 10/10
  • Operátor/Pracovník – 10/10