Školení – Normování

Normování je součástí standardizace, která je nedílnou částí implementace 5S náležící k Lean filozofii. Dobře popsaný a dokumentovaný současný stav pracoviště, pracovní postup, dobře definovaný standardní čas a odvozená norma jsou základem pro kontinuální zlepšování – Kaizen.
Stanovení norem (technologického a pracovního postupu, kvalifikačních anebo norem spotřeby práce) je nedílnou součástí řízení výroby. Bez norem nelze vyhodnocovat a porovnávat plán se skutečností, jelikož chybí reference – norma. Monitorování jejich dodržování je součástí Shop floor managementu. Výkonová norma ve štíhlé výrobě je parametr, který se obvykle s realizací kontinuálních zlepšení také vyvíjí a není statický. Realizace normování rozhodně vyžaduje podporu informačních systémů, kde se eviduje hlavně u operací a u seřízení.

Školení Normování zahrnuje následující oblasti:

 • Úvod do normování a vysvětlení základních pojmů
 • Přehled metod pro stanovení norem
 • Struktura standardního času / časové normy
 • Algoritmus normování
 • Pracovní postup z pohledu přidávání hodnoty a plýtvání
 • Formování procesů a vývoj normy (z pohledu Kaizen)
 • Metoda papírového Kaizenu pro analýzu pracovního postupu
 • Metoda ROM ® pro analýzu pracovního postup

Cíl a obsah školení Normování:

 • Představení problematiky normování, pochopení norem a normativ, představení normovacích metodik
 • Pochopení přidané hodnoty v procesu, rozlišení od plýtvání, základní přístupy (eliminace plýtvání, optimalizace přidávání hodnoty)
 • Úvod do formování procesů z pohledu stanovení standardního času, odvození normy a formulace standardu
 • Představení nástroje Papírový Kaizen pro analýzu práce / operace a určení standardního času
 • Představení nástroje ROM ® pro analýzu práce / operace a určení standardního času

Použité nástroje a metody školení Normování:

 • Top management – 2/10
 • Vedoucí pracovník – 10/10
 • Mistr – 10/10
 • Operátor/Pracovník – 7/10
 • Základní znalost Lean principů
 • 5S
 • 1 den – otevřené školení v Lean Fab

nebo

 • 2 dny – s workshopem u zákazníka