Školení – Normování

Normování je součástí standardizace, která je nedílnou částí implementace 5S náležící k Lean filozofii. Dobře popsaný a dokumentovaný současný stav pracoviště, pracovní postup, dobře definovaný standardní čas a odvozená norma jsou základem pro kontinuální zlepšování – Kaizen.
Stanovení norem (technologického a pracovního postupu, kvalifikačních anebo norem spotřeby práce) je nedílnou součástí řízení výroby. Bez norem nelze vyhodnocovat a porovnávat plán se skutečností, jelikož chybí reference – norma. Monitorování jejich dodržování je součástí Shop floor managementu. Výkonová norma ve štíhlé výrobě je parametr, který se obvykle s realizací kontinuálních zlepšení také vyvíjí a není statický. Realizace normování rozhodně vyžaduje podporu informačních systémů, kde se eviduje hlavně u operací a u seřízení.

Školení Normování zahrnuje následující oblasti:

  • Úvod do normování a vysvětlení základních pojmů
  • Přehled metod pro stanovení norem
  • Struktura standardního času / časové normy
  • Algoritmus normování
  • Pracovní postup z pohledu přidávání hodnoty a plýtvání
  • Formování procesů a vývoj normy (z pohledu Kaizen)
  • Metoda papírového Kaizenu pro analýzu pracovního postupu
  • Metoda ROM ® pro analýzu pracovního postup

Cíl a obsah školení Normování:

  • Představení problematiky normování, pochopení norem a normativ, představení normovacích metodik
  • Pochopení přidané hodnoty v procesu, rozlišení od plýtvání, základní přístupy (eliminace plýtvání, optimalizace přidávání hodnoty)
  • Úvod do formování procesů z pohledu stanovení standardního času, odvození normy a formulace standardu
  • Představení nástroje Papírový Kaizen pro analýzu práce / operace a určení standardního času
  • Představení nástroje ROM ® pro analýzu práce / operace a určení standardního času

Použité nástroje a metody školení Normování:

  • Top management – 2/10
  • Vedoucí pracovník – 10/10
  • Mistr – 10/10
  • Operátor/Pracovník – 7/10
  • Základní znalost Lean principů
  • 5S
  • 1 den – otevřené školení v Lean Fab

nebo

  • 2 dny – s workshopem u zákazníka