Školení – PEP

PEP, neboli Product Engineering Process, metodicky popisuje proces vzniku výrobku od zákaznického požadavku až po start výroby (SOP) a její stabilizaci a je součástí celkového životního cyklu výrobku. Proces jasně definuje jednotlivé milníky a podmínky pro jejich dosažení, definuje potřebné role v rámci jednotlivých podnikových funkcí včetně zodpovědnosti (RACI) a popisuje potřebné aktivity a jejich návaznost na ostatní prvky procesu (SIPOC).

Cíl a obsah školení PEP:

 • Seznámení se s procesem vývoje výrobku
 • Vybudování ideálního PEP
 • Milníky a kvalitativní brány (Quality Gates)
 • Make or Buy
 • Industrializace
 • Plánování kvality
 • Tvorba hodnot
 • Simulace procesu vývoje vybraného výrobku

Použité nástroje a metody školení PEP:

 • PEP
 • RACI
 • SIPOC
 • Funkční a strukturální analýza
 • Morfologická skříň
 • Top management – 5/10
 • Vedoucí pracovník – 10/10
 • Mistr – 10/10
 • Operátor/Pracovník – 10/10
 • Základní znalost kvality