Školení – Standardy

Už se vám někdy stalo, že jste zavedli dobrou myšlenku, úspěšně jste ji používali a po krátkém čase bylo všechno jako dřív? To je nemilé a frustrující zároveň. V mnohých podnicích to vede k tomu, že nákladné kampaně za zlepšením končí v koši. Všem, kteří hledají řešení jak změny v podniku ukotvit dlouhodobě, je určeno školení „Standardy“ (neboli standardní procesy).

Standardizované pracoviště patří mezi silné nástroje LEAN filozofie. Dobře popsaný a dokumentovaný současný stav pracoviště a pracovního postupu je základem pro kontinuální zlepšování – kaizen. Tím, že současný stav analyzujeme, zlepšíme a zdokumentujeme, vytvoříme nový standard, který se stává podkladem pro další kaizen. Tento proces nikdy nekončí.

Školení Standardy zahrnuje 3 oblasti:

 • Zákaznický takt
 • Pracovní postup s ohledem na takt
 • Pracovní místo s ohledem na rozložení, pomůcky, nářadí, přípravky a ergonomiku

Cíl a obsah školení Standardy:

 • Seznámení se s metodami bodového a procesního kaizenu, jako například Papírový kaizen, Rozpoznání plýtvání a Load balancing
 • Určení zákaznického taktu
 • Představení metody standardního pracovního listu
 • Simulace výrobního procesu a přechod od nenataktované výroby k výrobě v taktu ve 3 kolech
 • Zajištění a implementace pracoviště s ohledem na optimální tvorbu hodnot a produktivitu

Použité nástroje a metody školení Standardy:

 • Top management – 5/10
 • Vedoucí pracovník – 8/10
 • Mistr – 10/10
 • Operátor/Pracovník – 7/10
 • Základní znalost Lean principů
 • 5S