5S Metoda

Metoda 5S je jedním ze základních metod LEAN filozofie a patří do bodového Kaizenu. Je to organizace pracoviště vedoucí k eliminaci plýtvání, zvýšení produktivity a bezpečnosti na pracovišti. Je to typicky první metoda, které se v rámci zavádění LEAN filozofie implementuje. Metoda 5S uvádí základní nástroje pro zavedení veškerých dalších změn a LEAN školení.

Předpokladem pro dobrou kvalitu, produktivitu a bezpečnost na pracovišti není jen pořádek a čistota, ale i ustanovit pravidla a následně je všechny dodržovat a vylepšovat. V pěti krocích se pracovní prostředí zbaví ztrát a zařídí se tak, aby nic nestálo v cestě optimální tvorbě hodnot.

5S grafika

1. Seiri: vytřídění a odstranění nepotřebných věcí

  • Udělat pořádek (nepotřebné díly, nářadí a odkládací plochy, …).
  • To co není potřeba, se ihned vyhodí.

2. Seiso: vyčištění pracoviště

  • Pracovníci čistí svá pracoviště a své stroje sami.
  • Nedostatky v kvalitě a na zařízeních se včas odhalí (čištění je zkoušení).

3. Seiton: uspořádání potřebných věcí

  • Označení a unifikace pracovních prostředků a odstavných ploch.
  • Označit shromažďovací plochy, vozovky a chodníky.

4. Seiketsu: ustanovit pravidla

  • Pravidla se standardizují a zviditelní na pracovišti
  • Předpokladem je disciplína a trénink

5. Shitsuku: všechny body dodržovat a vylepšovat

  • Standardy se dodržují a stále vylepšují
  • Manažeři vytvoří rámcové podmínky pro udržování stavu a při odchylkách iniciují aktivitu
5s schema