Gemba

Gemba představuje japonský termín znamenající „reálné prostředí“. Například japonští detektivové nazývají místo činu Gemba, v průmyslu tento termín označuje výrobní prostředí. V Lean managementu spočívá idea Gemby v tom, že problémy jsou viditelné a nejlepší zlepšovací nápady vzejdou právě z Gemba procházky (Gemba Walk). Gemba tak představuje aktivitu, kdy management jde sledovat reálné produkční procesy na vlastní oči – přímo na výrobní podlaží. Je sledována cesta výrobku od začátku do konce, přičemž je třeba se soustředit na zjišťování plýtvání.