Total productive maintenance

Preventivní údržba (TPM)

V současné době se stále setkáváme s názorem managementu: „preventivní údržba je příliš drahá“. Tento postoj má za následek vysoký podíl údržby „až když hoří“, tím se dostáváme do začarovaného kruhu.

TPM grafika

Štíhlá výroba si dává za cíl dosáhnout „doba údržby = nula“, tak aby vznikla čistá doba produkce. Tato myšlenka však neznamená, že už nebude žádná údržba. Cílem je:

  • Žádný výpadek produkce kvůli poruše
  • Odstranění plýtvání v procesech údržby
  • Zajištění stability a kvality procesu

Nejčastějším způsobem je přeložení doby údržby do odstávek strojů. Dalším způsobem je přenesení části údržby na obsluhu stroje, což vede ke snížení nákladů na oddělení údržby.

Základní strategie TPM

TPM strategie

Cíle a znaky TPM

  • Maximalizace celkové efektivity stroje (OEE)
  • Autonomní údržba prováděná operátory
  • Školení a tréning operátorů je předpokladem pro autonomní údržbu
  • Nadpoloviční podíl plánované údržby
  • Preventivní údržba = učící se skupina