Kanban

Kanban je jedním ze stavebních kamenů v LEAN managementu, který slouží k samořízení/samoregulaci. Je hlavním znakem pull systému (systém tahu). Výrobní množství se určuje skutečnou potřebou zákazníka.

Kanban druhy – řízení materiálu

Kanban

Kanban oběhy

1) Transportní kanban

Proces který odebírá zboží ze zásobníku je v terminologii kanban nazývaný „zákazníkem“. Zákazník odebírá ze zásobníku materiál a systém kanban signalizuje různými způsoby (závisí na druhu kanbanu) aktuální stav materiálu v supermarketu. Pokud materiál klesne pod stav bezpečné zásoby, dá systém zprávu skladu a ten pak daný materiál doplní. Tento způsob se často používá v expedičním skladu.

2) Výrobní kanban

Ve výrobě probíhá proces naskladňování podobným způsobem jako u transportního skladu. Kanbanem se přímo řídí výroba požadovaného výrobku. Vyrobí se pouze přesné množství podle požadavku a tím se zabrání nadprodukci a tvorbě velkých skladovacích ploch.

3) Kombinace – transportní a výrobní kanban

Kanban

Kanban funguje pouze ve spojení s elementy JIT

  • Výroba pouze podle potřeb zákazníka
  • Vyhlazená výroba, Heijunka
  • Plynulá výroba, flexibilita zdrojů
  • Organizace pracoviště (buňka, SMED, stroje k dispozici)