Kaizen workshop

Cíl a obsah Kaizen workshopu:

 • Typická doba trvání: 2 – 5 dnů
 • V rámci workshopu / školení je standardně dosahováno okamžitého zlepšení 10 – 60%
 • Jednoznačné stanovení priorit – zlepšení se hledá hlavně pro aktivity s nejvyšším vlivem na celkový výsledek / s nejvyšším množstvím plýtvání
 • Okamžitá implementace opatření během workshopu / školení – důraz na okamžitou realizaci namísto složitého plánování
 • Minimální náklady (zaměření na zlepšení nevyžadující investiční prostředky)
 • Zapojení relevantních pracovníků ze všech úrovní společnosti
 • Faktor školení realizací – zvyšování kompetence interních zaměstnanců
 • Standardizovaný postup – snadná opakovatelnost i pro další témata
Kaizen workshop

Znaky Kaizen organizace
Pokud si nejste jisti, zda je ve Vaší organizaci Kaizen dostatečně implementován, můžete si odpovědět na několik níže uvedených otázek. Pokud ve všech případech bude Vaše odpověď „ano“, můžete si gratulovat – Kaizen je u Vás skutečně nedílnou a trvalou součástí každodenního života:

 • Přichází podněty na zlepšení většinou od pracovníků z nejnižší organizační úrovně?
 • Je u nás Kaizen každodenní součástí?
 • Dosahujeme díky Kaizen opravdu reálných a významných výsledků?
 • Snažíme se o zlepšení všech procesů?
 • Vyhodnocujeme systematicky dosažené přínosy?
 • Jsou všichni pracovníci odměňováni za navržená zlepšení? Oceňujeme i malá zlepšení?
 • Je v naší společnosti standardizace procesů základním pilířem?
 • Probíhá u nás pravidelná kontrola dodržování zavedených standardů?
 • Snažíme se o trvalé zlepšování zavedených standardů?
 • Jsou všichni zaměstnanci dostatečně proškoleni a znají platné standardy?
 • Je vizualizace základním nástrojem pro řízení? Jsou přímo na pracovišti vizualizovány cíle a dosahované výsledky?
 • Point Kaizen Workshop / Školení (optimalizace jedné operace / jednoho pracoviště) – standardní doba 2 dny
 • Proces Kaizen Workshop / Školení (optimalizace jednoho procesu / více pracovišť) – standardní doba 3-5 dnů
 • System Kaizen Workshop / Školení (systémová optimalizace více procesů / více pracovišť) – standardní doba 4-5 dnů
 • 2 – 5 dnů