Standardy

ROI Lean Scan

V dnešním vysoce kompetitivním prostředí je klíčová schopnost posoudit efektivitu organizace. V průběhu posledních 15-ti let, v rámci stovky projektů, ROI opakovaně řešila problém jak rychle a spolehlivě posoudit efektivitu organizace. Opakovaně řešila jakým způsobem posoudit organizaci, nebo na základě jakých aspektů jí posuzovat. Výsledkem je standarizovaný proces umožňující posuzovat efektivitu vyrobní sféry, posoudit úroveň znalostí zaměstnanců a jejich zainteresovanost na zeštíhlení. Na základě toho je možné navrhnout ty správné oblasti pro posílení kompetencí a doplnění vědomostí. Je potřebné znát hlavně výchozí stav – jaká je úroveň a vyspělost organizace z pohledu štíhlého řízení.

Pro výrobní společnosti, které uvažují o dalším vzdělávání, ale nejsou si jisté na které oblasti by se měli zaměřit, nabízíme v souladu s portfoliem školícího programu LEAN Fabrika službu ROI Lean Scan. Tato diagnostika se zaměřuje na posouzení organizace v následujících oblastech:

 • Výrobní tok – jak teče materiál výrobou, jaký je layout, orientace na procesy přidávání hodnoty, velikosti dávek
 • Takt – jak blízko se vyrábí k taktu zákazníka a jak jsou výrobní procesy harmonizovány s požadavkami zákazníka
 • Pull princip – do jaké míry je ve firmě implementován pull princip, jaký je tah materiálu výrobou a způsob zásobování procesů
 • Nulový počet neshod – na jaké úrovni je zajištění kvality, jak jsou implementované procesy pro zjištění kvality, detekce neshod a zabezpečení vyšší procesní stability
 • Štíhlé procesy – návrh pracovišť, procesní organizace práce
 • Systémová flexibilita – flexibilita z pohledu variant, kvalifikace personálu a kapacit
 • TPM – úroveň implementace TPM a návaznost na dílenské řízení
 • 5S – povědomí u managementu a pracovníků, úroveň nasazení na shopflooru
 • Řešení problémů – kvalifikace řešitelů, používané metody a úroveň implementace
 • Kontinuální zlepšování – kultura Kaizen, finanční vyhodnocování zlepšení a zainteresovanost zaměstnanců
 • Management by objectives – nastavení cílů, kompetence vedení, ohodnocování a bonusy
 • Dílenské řízení – podpora vedení, kritické ukazatele a jejich plnění
 • Organizace – komunikace, akční plány, vyhodnocování
 • Vizualizace – koncept a implementace
 • Standardy – pracoviště, ergonomie, zabezpečení standardů